Skip to main content

Manualer och information

Det är inte rekommenderat att tömma badet, vi har varit med om att slangar krymper pga. temperaturväxlingar med läckage som följd. Samt att kondens och smältvatten kan komma in med frysskador som följd.

Så rekommenderar att ni istället sänker temperaturen så mycket det går och ställe in filtercykeln på kort tid.

Har du ett South Sea bad (bad med ett filter) så gör följande:
Ställ temp så lågt du kan.
Sätt badet i SLP (sleep läge) då går badet ner ytterligare 10 grader under inställd temp
Sätt filtreringen till FIL2
Manual South Seas 2020 och nyare
Manual South Seas 2013-2019

Har du ett Island spa bad (Bad med två filter) så gör följande:
Ställ tempintervall på låg/low
Ställ temp till 10-12 grader
Sätt filtercykel till 2X2 timmar/dygn
Manual Island Spas 2019 och nyare
Manual Island Spas 2013-2019

Har du ett Elite bad (Bad med tre filter) så gör följande:
Ställ tempintervall på låg/low
Ställ temp till 10-12 grader
Sätt filtercykel till 2X2 timmar/dygn
Manual Artesian Elite 2020 och nyare
Manual Platinum Elite 2013-2019

Vid dessa temperaturer behövs nästan inga kemikalier alls, kontrollera och ev. justera pH till runt 7,2-7,4

Man kan även lägga på extra isolerings skivor på locket runt badet och dra en bra presenning över. Om ni ändå vill tömma badet helt så måste ni våt dammsuga alla jets, pumpar, värmare, diverters mm.

Väljer ni att anlita en firma att vinter stänga badet ( vi utför inte det) så var noga med att få skriftligt att dom tar på sig ansvar om något händer.

Close Menu

Svenska Spabadspecialisten AB

Kungsvägen 36-38
195 70 Rosersberg